• Quy định về việc gửi tin nhắn Zalo

  https://zalo.cloud/faqs?productId=WKUEJ7WKZMJVJYANWA&tagId=QBU7EJ7KV7VY9DNP7K&id=8BUKN8Z7JZVVWJN7PR
  File + hình đính kèm

 • Lưu ý gì khi set nhiệm vụ loại "Gửi email" của 1 worklow?

  Khi tạo 1 nhiệm vụ "Gửi Email" của workflow, sẽ có phần set email gửi đi, lúc này nếu bạn chọn bất cứ loại nào khác loại "Địa chỉ Email hỗ trợ" thì khi khách hàng nhận đc mail sẽ đc alias bằng địa chỉ email bạn đã chọn.

  Ví dụ: Bạn set 1 workflow "Tự động gửi email chúc mừng SN khách hàng".

  Khi tạo nhiệm vụ gửi mail, trường hợp bạn chọn gửi đi từ "Tạo bởi (User) Email" thì khi hệ thống gửi email đi vẫn gửi bằng địa chỉ email đã cấu hình làm máy chủ (Địa chỉ email hỗ trợ), nhưng bên phía KH nhận đc thì sẽ hiển thị (alias) địa chỉ email của user tạo data (Lead, Người liên hệ,...)

  Tuy nhiên sẽ có lưu ý như sau:

  1. Nếu thiết lập máy chủ gửi mail = 1 địa chỉ Gmail thì sẽ k có alias, thậm chí bạn chọn gửi đi từ "Tạo bởi (User) Email" thì quá trình gửi đi còn bị lỗi, không gửi đc.

  2. Amazon SES thì họ chỉ allow alias nào đã đăng ký trong whitelist

  3. Mail gun -> ok

  Bạn có thể chọn loại gửi đi khác với địa chỉ email hỗ trợ trong trường hợp:
  - Máy chủ gửi mail của bạn là mail gun
  - Phục vụ cho việc CSKH, cần cá nhân hoá.