Quản lý Tài khoản

1. Tạo Tài khoản

Quản lý công nợ gồm có 2 việc là quản lý công nợ phải thu và quản lý công nợ phải chi. Để quản lý công nợ, trước tiên bạn cần chuẩn bị là tạo thông tin tài khoản ngân hàng trên phần mềm Cloudpro CRM để phục vụ cho các giao dịch thanh toán. Tham khảo các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào module “Tài khoản ngân hàng”

Bước 2: Tại màn hình danh sách click nút “Thêm tài khoản”

Bước 3: Tại màn hình tạo mới Tài khoản, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, sau đó click “Lưu”

Ghi chú:

1.Nhập thông tin tên tài khoản.

2. Lựa chọn loại tài khoản Cash hoặc Bank.

3. Nhập số dư của tài khoản.

Lưu ý: Bạn vui lòng nhập số dư tài khoản của công ty chính xác vì sau khi lưu lại, thông tin này bạn sẽ không được sửa.

4. Lựa chọn loại tiền tệ: VNĐ hay USD.

5. Check chọn nếu bạn muốn tài khoản này mặc định được sử dụng cho việc thu/chi.

6. Giao cho: Người phụ trách quản lý tài khoản này.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết tài khoản vừa tạo thành công

2. Xem báo cáo lịch sử giao dịch

Báo cáo lịch sử giao dịch giúp bạn có thể kiểm soát được nguồn tiền ra và nguồn tiền vào mà hạn chế việc thất thoát tài chính của công ty.

Bước 1: Tại màn hình detail của Tài khoản, click vào “Báo cáo chi tiết”

Bước 2: Tại màn hình xem báo cáo, nếu bạn để trống Từ ngày – Đến ngày và nhấn Hiển thị thì hệ thống tự động sẽ hiển thị toàn bộ những giao dịch từ trước đến nay của tài khoản

Bước 3: Ngoài ra bạn còn có thể lọc từ ngày đến ngày để xem thông tin giao dịch