1. Tạo Email Template (trên Mautic)

Trước khi khởi chạy chiến dịch email marketing automation, bạn cần chuẩn bị soạn các nội dung email.

Để tạo một mẫu email marketing trên Mautic, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới

Bước 1: Tại Màn hình Mautic, bạn di chuyển tới thanh menu vào Channels chọn “Email”

​✍Bước 2: Tại màn hình Email, bạn Click chọn “New” để tiến hành một mẫu email mới

​✍Bước 3: Click “Select” trong ô New Template Email

​✍Bước 4: Trong màn hình tạo, bạn lựa chọn hình thức xây dựng mẫu email theo cách của bạn

Ghi chú:

1.Xây dựng mẫu theo mã html.

2. Xây dựng mẫu theo form có sẵn.

3. Xây dựng một mẫu mới hoàn toàn.

​✍Bước 5: Sau khi chọn mẫu, bạn chọn “Builder” để bắt đầu tiến hành xây dựng mẫu email

​✍Bước 6: Taị màn hình thiết kế mail, bạn nhấp đúp chuột vào nội dung bên trái (1), sau đó tiến hành xây dựng nội dung email mới bên phía phải (2). Nhập nội dung, chỉnh sửa phù hợp, nhấp “Apply” sau đó nhấn “Close Builder”

​✍Bước 7: Nhập tiêu đề, sau đó nhấn “Save & Close” để hoàn thành việc tạo mẫu email template

Ghi chú

  1. Subject: Tiêu đề Email được gửi đi

  2. Internal Name: Tiêu đề Email Template để quản lý nội bộ

​✍Bước 8: Kết quả sau khi tạo thành công 1 email template

Lưu ý: Để có 1 mẫu email Template chuyên nghiệp, đẹp mắt, OnlineCRM khuyên bạn nên nhờ bên thứ 3 thiết kế mẫu email template, sau đó nhúng mã html vào mail này.

2. Tạo Marketing List trên CRM

Marketing List là những danh sách khách hàng được phân loại & lọc theo nhiều tiêu chí phù hợp với nội dung của từng Chiến dịch tiếp thị.

Trước khi chạy chiến dịch, bạn cần chuẩn bị một tập khách hàng cần gửi tin lưu trữ trong Marketing List (trên CRM)

Tham khảo hướng dẫn đầy đủ các bước:

Tạo Marketing List

Thêm thông tin khách hàng cần chạy SMS Campaign vào Marketing List

3. Đồng bộ Marketing List sang Mautic (add Segment)

Tiếp theo, bạn tiến hành đồng bộ dữ liệu Marketing List này từ CRM sang Mautic, để tìm hiểu cụ thể các bước đồng bộ, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây:

​✍Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Marketing List, click vào “Thao tác” chọn “Đồng bộ sang Mautic”

​✍Bước 2: Popup xác nhận đồng bộ sang Mautic hiện lên, click “Yes” để xác nhận

​✍Bước 3: Phần mềm hiển thị thông báo đồng bộ thành công dữ liệu

​✍Bước 4: Bạn có thể kiểm tra thông tin sau khi đồng bộ bên Mautic

4. Các thao tác khác
a. Cập nhật dữ liệu CRM qua Mautic thủ công
  • Cập nhật Stage:

Sau khi bạn tạo dữ liệu bên CRM, dựa theo cấu hình Admin đã mapping ban đầu hệ thống sẽ sinh ra Contact tương ứng bên Mautic.

​✍Bước 1: Tại màn hình danh sách Lead, bạn lựa chọn Lead muốn cập nhật stage

​✍Bước 2: Click vào “Xem thêm” chọn “Cập nhật Mautic Stage”

​✍Bước 3: Lựa chọn Stage bạn muốn thay đổi cho dữ liệu, sau đó nhấn “Xác nhận”

​✍Bước 4: Hệ thống thông báo cập nhật thành công Stage cho dữ liệu

​✍Bước 5: Bạn có thể kiểm tra lại kết quả bên phía Mautic

  • Add vào Segment:

Tương tự như việc cập nhật Stage, việc add vào segment này giúp bạn chủ động đưa contact vào segment cụ thể nào đó. Để thực hiện việc add vào Segment bạn thực hiện như sau:

​✍Bước 1: Tại màn hình danh sách, lựa chọn Lead bạn muốn đưa vào segment

​✍Bước 2: Click vào “Xem thêm”, chọn “Thêm vào Mautic Segment”

​✍Bước 3: Bạn lựa chọn Segment, sau đó click “Xác nhận”

​✍Bước 4: Hệ thống thông báo add dữ liệu vào segment thành công

Bạn có thể vào Mautic để xem kết quả:

b. Cập nhật dữ liệu CRM qua Mautic tự động

Với những cấu hình ban đầu Admin đã thiết lập như đã đề cập ở mục Điều kiện sử dụng, khi bạn thay đổi trạng thái của 1 dữ liệu thì:

  • Trạng thái được thay đổi tự động bên Mautic

  • Tự động đẩy contact đó vào segment tương ứng.

Ví dụ bài toán như sau:

Bạn có 1 Lead, bạn đã tiến hành chăm sóc Lead đó và bạn cảm thấy có tiềm năng. Bạn tiến hành thay đổi lại trạng thái thành Cần quan tâm, lúc này:

– Contact tương ứng bên Mautic tự động chuyển stage thành Tiềm năng.

– Contact tự động được đẩy vào Segment: Quan tâm CRM Education

Để thực hiện cập nhật dữ liệu tự động sang Mautic bạn làm như sau:

​✍Bước 1: Bạn click sửa thông tin Lead bạn muốn thay đổi tình trạng

​✍Bước 2: Bạn tiến hành thay đổi trạng thái cho đầu mối thành Cần quan tâm, sau đó nhấn “Lưu”

Lúc này Contact tương ứng bên Mautic sẽ:

– Tự động thay đổi Stage là Quan tâm

– Tự động add vào Segment Quan tâm CRM Edutcation