Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn xuyên suốt từ lúc tạo chiến dịch, lên kịch bản và chạy chiến dịch và xem kết quả thu về từ chiến dịch.

Sau khi bạn đã có một tập danh sách khách hàng (Contact Segments) và mẫu email marekting, tiếp theo bạn tạo chiến dịch để khởi chạy tác vụ gửi email marketing tự động đến hàng loạt khách hàng.

Để tạo chiến dịch và kịch bản gửi trên Mautic, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn 2 loại chiến dịch sau đây:

1. Chạy chiến dịch cơ bản

Trong bài này sẽ hướng dẫn chạy 1 chiến dịch cơ bản thường được dùng nhiều nhất, với các bước như:

​ ✍ Bước 1: Tại màn hình Mautic, bạn di chuyển chuột tới thanh menu chọn “Campaigns” -> chọn “New” để tạo mới 1 Campaigns

​✍Bước 2: Bạn Đặt tên chiến dịch, sau đó nhấn “Launch Campaign Builder” để tiến hành cấu hình cho Campaigns

​✍Bước 3: Lựa chọn “Contact Segment”

Màn hình Lựa chọn Segments hiện lên, bạn tìm kiếm và chọn danh sách Segments muốn sử dụng cho chiến dịch, sau đó click “Add”

​✍Bước 4: Xây dựng kịch bản cho chiến dịch

Ví dụ thực tế: Bạn cần chạy 1 chiến dịch gửi hàng loạt email cho danh sách khách hàng mục tiêu của bạn, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Click vào icon , tại cột Action chọn “Select” để tiến hành thêm hành động gửi mail cho chiến dịch

2. Màn hình hiện lên các hành động, bạn hãy lựa chọn hành động phù hợp với mục đích của bạn rồi chọn “Select”

Ghi chú

1.Decision: Chọn 1 hành vi quyết định của khách hàng tương tác với Email như: Mở Email xem, Truy cập bằng đường link nào, Dowload tài liệu,…

2. Action: Đưa ra một hành động trên mautic tương tác với khách hàng như: Gửi Email, Gửi tin nhắn Marketing,…

3. Condition: Kiểm tra điều kiện của khách hàng phù hợp để thực hiện hành động (2)

3. Sau đó tiến hành đặt tên cho hành động (1) và lựa chọn mẫu Email Template (2) cần gửi, sau đó click “Add”

Tham khảo thêm chi tiết hướng dấn Tạo Email Template

​✍Bước 5: Click “Close Builder” để hoàn thành

​✍Bước 6: Chọn Published để công khai, sau đó chọn “Save & Close”

Lưu ý: Campaigns phải ở chế độ public mới thì Campaigs mới hoạt động & chạy được

​✍Bước 7: Theo dõi kết quả chạy chiến dịch

Bạn có thể theo dõi kết quả chạy chiến dịch qua báo cáo của Campaign, các thông tin sẽ hiện dựa theo cấu hình bạn đã cài đặt trước đó:

  • Theo dõi kết quả qua biểu đồ

  • Theo dõi kết quả chi tiết

2. Chạy chiến dịch nâng cao

Trong mục này sẽ hướng dẫn tạo một số hành động nâng cao khi cấu hình chạy chiến dịch trên Mautic

Lưu ý: Các bước 1,2,3 thao tác tương tự Chạy chiến dịch cơ bản

​✍Bước 1: Tại màn hình Mautic, bạn di chuyển chuột tới thanh menu chọn “Campaigns” -> chọn “New” để tạo mới 1 Campaigns

​✍Bước 2: bạn Đặt tên chiến dịch, sau đó nhấn “Launch Campaign Builder” để tiến hành cấu hình cho Campaigns

​✍Bước 3: Lựa chọn “Contact Segment”

​✍Bước 4: Xây dựng hành động cho chiến dịch

Ví dụ thực tế: Bạn cần chạy 1 chiến dịch gửi email hàng loạt cho danh sách khách hàng mục tiêu của bạn, khi khách hàng quyết định mở Email, thì hệ thống sẽ tự động tạo 1 hành động để đẩy thông tin khách hàng về CRM. Bạn làm theo hướng dẫn sau:

  1. Click vào icon để lựa chọn hành động

2. Màn hình hiện lên các hành động, bạn hãy lựa chọn hành động phù hợp với mục đích của bạn rồi chọn “Select”

Ghi chú

1.Decision: Chọn 1 hành vi quyết định của khách hàng tương tác với Email như: Mở Email xem Truy cập bằng đường link nào, Dowload tài liệu,…

2. Action: Đưa ra một hành động trên mautic tương tác với khách hàng như: Gửi Email, Gửi tin nhắn Marketing,…

3. Condition: Kiểm tra điều kiện của khách hàng phù hợp để thực hiện hành động (2)

3. Sau đó tiến hành đặt tên cho hành động (1) và lựa chọn mẫu Email Template (2) cần gửi, sau đó click “Add”

Tham khảo thêm chi tiết hướng dấn Tạo Email Template

4. Tiếp theo bạn tiến hành tạo thêm các quyết định từ phía khách hàng sau khi email được gửi đi. Chọn Decision – Open Email

Đặt tên cho quyết định

5. Tiếp theo bạn tiến hành tạo thêm hành động từ phía khách hàng khi email được mở bạn chọn đẩy thông tin khách hàng đó về CRM. Chọn Action – Push contact to intergration

6. Đặt tên cho hành động (1) và chọn hệ thống đổ thông tin về(2), sau đó chọn “Add” để thêm hành động

Lưu ý: Tương tự như những thao tác trên, bạn có thể xây dựng nhiều kịch bản khác nhau tùy theo từng mục đích chạy campaign của công ty bạn.

​✍Bước 5: Bạn nhấn “Apply” sau đó nhấn “Close Builder” để hoàn thành việc cấu hình cho Campaigns

​✍Bước 6: Cuối cùng bạn chọn Published để công khai, sau đó chọn “Save & Close”

Lưu ý: Campaigns phải ở chế độ public mới thì Campaigs mới hoạt động & chạy được

​✍Bước 7: Theo dõi kết quả chạy chiến dịch

Bạn có thể theo dõi kết quả chạy chiến dịch qua báo cáo của Campaign, các thông tin sẽ hiện dựa theo cấu hình bạn đã cài đặt trước đó:

  • Theo dõi kết quả qua biểu đồ

  • Theo dõi kết quả chi tiết