Trước khi bắt đầu sử dụng tính năng gửi Zalo trên phần mềm CRM, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận kĩ thuật (Admin) để đảm bảo các điều kiện sau đây đã hoàn tất: