Trước khi bắt đầu sử dụng tính năng gửi Zalo trên phần mềm CRM, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận kĩ thuật (Admin) để đảm bảo các điều kiện sau đây đã hoàn tất:

  • Bạn đã có Tài khoản Official Account (OA)

  • Đối với gửi tin nhắn có phí thì tài khoản OA của bạn phải có tiền.

  • ​Phần mềm Cloudpro CRM đã được đấu nối tài khoản OA​

  • Khách hàng bạn muốn gửi chiến dịch Zalo Marketing phải có tài khoản Zalo