1. Theo dõi tương tác của khách hàng

Sau khi đã gửi bài viết hoặc gửi tin nhắn tiếp thị đến các khách hàng mục tiêu, bạn có thể theo dõi tương tác của những khách hàng ở “Tương tác MXH”:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Chiến dịch, click vào “Xem thêm”, chọn Tab “Tương tác MXH”

​✍Bước 2: Tại đây, bạn có thể xem được các thông tin tương tác từng khách hàng

2. Xem báo cáo hiệu quả Chiến dịch

Chức năng này giúp bạn có thể đánh giá được hiệu quả chạy Chiến dịch qua các báo cáo trực quan, từ đó bạn có thể đưa ra các chiến lược Marketing tốt hơn.

​✍Bước 1: Tại màn hình chi tiết Chiến dịch, click vào “Xem báo cáo MXH”

​✍Bước 2: Màn hình báo cáo hiện lên, bạn có thể theo dõi hiệu quả chiến dịch tại đây: