1. Mẫu Email

Mẫu Email (email template) được soạn thảo sẵn để xây dựng các kịch bản chăm sóc, tiếp thị khách hàng và có thể thiết kế mẫu email dưới dạng một file HTML, cho phép chúng ta thêm hình ảnh và liên kết đến email. Tuy nhiên, tính năng chính của một email template là khả năng tái sử dụng của nó.

Để tạo một mẫu Email trên phần mềm Cloudpro CRM, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Vào menu “MARKETING”, sau đó chọn “Mẫu Email”

​✍Bước 2: Click nút “Thêm mẫu Email”

​✍Bước 3: Nhập thông tin cho Mẫu Email

Tổng quan: bạn nhập các thông tin cơ bản cho mẫu Email như Tên mẫu Email, ghi chú thêm về Mẫu email

Mẫu Email: đây là mục thông tin chính của một mẫu email

Bạn có thể chèn biến vào nội dung email ví dụ chèn biến tên khách hàng: “Dear +[Tên KH]”, như vậy khi gửi email đến hàng loạt khách hàng, biến tên này sẽ linh hoạt thay thế tên từng khách hàng vào phù hợp

1.Chèn biến thông tin khách hàng ví dụ module chọn lấy thông tin khách hàng là module Lead, chèn biến tên Lead vào mẫu email

2. Chèn biến thương hiệu công ty ví dụ như tên công ty

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế riêng mẫu email bằng đoạn HTML, phương pháp này có thể đối với bạn rất khó, tuy nhiên bạn vẫn có thể dễ dàng lựa chọn hàng nghìn mẫu email miễn phí trên mạng, đây là cách nhanh nhất và ngắn nhất để có một mẫu email đẹp.

Giờ đây, bạn có thể ứng dụng những email này vào các công việc chăm sóc, tiếp thị khách hàng trên CRM.

Tham khảo hướng dẫn gửi email cho khách hàng trên phần mềm CRM

Ứng dụng vào quy trình kịch bản gửi email tự động, bạn có thể tham khảo thêm bài viết về cách chạy kịch bản gửi email tự động trên Workflow.

2. Mẫu SMS

Mẫu SMS là một phần trong tính năng tích hợp SMS Brandname (tin nhắn thương hiệu) – một dịch vụ gửi tin nhắn hàng loạt cho phép các doanh nghiệp gửi tin nhắn tiếp thị và chăm sóc khách hàng.

Lợi ích khi sử dụng chức năng tạo mẫu SMS:

– Tiết kiệm thời gian trong việc soạn thảo nội dung tin nhắn, bạn chỉ cần soạn nội dung tin nhắn một lần duy nhất là có thể “tái sử dụng” lại cho những lần tiếp thị, chăm sóc khách hàng tương tự tiếp theo.

– Bạn có thể tận dụng mẫu SMS vào trong quy trình chăm sóc, tiếp thị khách hàng tự động.

Để tạo mẫu SMS trên phần mềm Cloudpro CRM, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Vào menu “MARKETING, chọn “Mẫu tin nhắn”

​✍Bước 2: Click “Thêm Mẫu tin nhắn”

​✍Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản như Tên, Người phụ trách, nội dung mẫu tin nhắn, sau đó click “Lưu”

1.Thông tin chung

– Tên: Tên của Mẫu tin nhắn

– Loại tin nhắn: Mẫu tin nhắn này dùng để gửi tin nhắn SMS hay Zalo

– Giao cho: Nhập thông tin người phụ trách Mẫu tin nhắn này.

2. Nội dung mẫu tin nhắn: ở đây bạn cũng có thể linh động chèn biến vào nội dung tin nhắn.

Lưu ý: Nội dung tin nhắn bạn phải viết tiếng Việt KHÔNG DẤU và không vượt quá 600 kí tự.

Kết quả sau khi tạo thành công một mẫu SMS:

Mẫu SMS sau khi tạo sẽ được ứng dụng cho các trường hợp gửi tin nhắn cho hàng loạt khách hàng qua SMS hoặc Zalo. Tham khảo thêm chi tiết hướng dẫn tại đây

Hay ứng dụng vào quy trình tự động chăm sóc, tiếp thị theo kịch bản (Workflow), bạn có thể tham khảo thêm bài viết về cách chạy kịch bản gửi SMS tự động trên Workflow tại đây.

3. Mẫu tin nhắn MXH

Nếu thực hiện gửi tin nhắn Zalo cho hàng loạt khách hàng, trước tiên bạn cần soạn sẵn một mẫu tin nhắn. Ngoài ra, việc soạn sẵn mẫu tin nhắn giúp bạn lưu trữ lại nội dung và tái sử dụng cho những lần marketing tiếp theo.

Để tạo mẫu tin nhắn Zalo, bạn vui lòng tham khảo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Vào menu “MARKETING”, Chọn “Mẫu tin nhắn MXH”

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách, click vào nút “Thêm Mẫu tin nhắn MXH”

​✍Bước 3: Tiến hành nhập các thông tin cho mẫu tin nhắn, sau đó click nút “Lưu”

a. Loại nội dung “Văn bản”

Tại đây bạn có thể chèn các biến (Tên KH, SĐT…) vào trong nội dung tin nhắn bằng cách chọn Module và chọn Trường dữ liệu. Như vậy, khi gửi tin nhắn cho hàng loạt khách hàng, hệ thống sẽ tự động điền thông tin khách hàng tương ứng với biến được chèn vào.

Ví dụ Nội dung tin nhắn mà khách hàng nhận được sẽ hiển thị như sau:

b. Loại nội dung “Danh sách”

Click vào “Sửa”“Thêm mục” để thêm ảnh đại diện và đường dẫn đến bài viết:

Nội dung tin nhắn mà khách hàng nhận được sẽ hiển thị như sau:

Lưu ý: Ở phần thiết lập chung nếu bạn chọn tình trạng là Hoạt động thì mẫu tin nhắn đó sẽ hiển thị trong danh sách chọn khi bạn thực hiện chọn mẫu tin nhắn để gửi, ngược lại thì không.