Để xem báo cáo thống kê (có sẵn) về Đơn hàng, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click vào icon trên thanh header

​✍Bước 2: Chọn thư mục “Báo cáo Sales”

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm tên “Đơn hàng”, rồi chọn để xem chi tiết. Ngoài ra trong mục Sales bạn có thể xem tất cả các báo cáo liên quan đến bán hàng:


1. Đơn hàng mới

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Đơn hàng mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi Tình trạng, Ngày Tạo và Giá trị của các Đơn hàng

​👉Điều chỉnh kế hoạch sales hiệu quả


2. Khách hàng quá X ngày không có đơn hàng

Mục đích

– Hiển thị danh sách các KH không có đơn hàng trong x ngày

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc (nếu cần)Image