1. Xem báo cáo có sẵn

Để xem báo cáo thống kê Báo giá mới, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click vào icon trên thanh header

​✍Bước 2: Chọn thư mục “Báo cáo Sales”

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm tên Báo giá, rồi chọn để xem chi tiết. Ngoài ra trong mục Sales bạn có thể xem tất cả các báo cáo liên quan đến bán hàng:

2. Báo giá mới

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Báo giá mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi Tình trạng, Ngày Tạo và Giá trị của các Báo giá

​👉 Điều chỉnh kế hoạch sales hiệu quả