Cơ hội chính là cơ hội để bán hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện một thương vụ. Cơ hội ghi nhận một nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ của khách hàng mà công ty có thể đáp ứng được.