Phiếu chi là mẫu phiếu ghi nhận việc chi tiền để sử dụng cho mục đích nào đó của công ty như: thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp sau khi hoàn tất các thủ tục đặt hàng, hoàn tiền lại cho khách hàng,..