1. Xem báo cáo

Bước 1: Click vào icon trên thanh header

​✍Bước 2: Chọn thư mục “Tất cả các Báo cáo”

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm và chọn xem chi tiết Báo cáo cần xem.


2. Danh sách Báo cáo
a. Tổng quan công nợ

Mục đích

– Hiển thị các chỉ số công nợ hiện tại Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi tình hình thu chi công nợ Đưa ra kế hoạch hành động phù hợp

b. Biểu đồ biến động thu chi công nợ

Mục đích

– Thế hiện biến động thu chi công nợ theo 12 tháng trong năm Ý nghĩa

Phân tích tháng nào thì thu vượt chi và ngược lại

c. Công nợ phải thu

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Công ty theo công nợ phải thu Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi các công ty nào thanh toán hết/chưa hết; quá hạn hay không nhằm thúc đẩy thanh toán kịp thời.

d. Công nợ phải thu năm nay

Mục đích

– Thế hiện biến động công nợ theo 12 tháng trong năm hiện tại

Ý nghĩa Phân tích Đã thu / Dự thu là bao nhiêu Tháng nào thì lượng đã thu cao hơn dự thu và ngược lại


e. Chi tiết công nợ đến hạn thu

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Phiếu thu đến hạn phải thu Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi để đưa ra các hành động phù hợp nhằm không để KH quá hạn thu.


f. Top 10 nhân viên có tổng công nợ phải thu cao nhất

Mục đích

– Thống kê 10 nhân viên có tổng công nợ phải thu đang phụ trách thu cao nhất Ý nghĩa

GIúp xác định nhân viên nào cần phải được nhắc nhở thu để tránh quá hạn,…


i. Top 10 khách hàng có tổng công nợ quá hạn cao nhất

Mục đích

– Thống kê top 10 KH có nợ quá hạn cao nhất Ý nghĩa

– Giúp người dùng nhận biết nợ xấu, nợ quá hạn để có kế hoạch xử lý.