1. Giới thiệu

Hồ sơ phân quyền mẫu được sử dụng khi phân quyền cho những vai trò có quyền hạn giống nhau – thay vì bạn phải đi phân quyền riêng cho từng vai trò thì bạn sẽ tạo ra 1 hồ sơ phân quyền mẫu rồi gán cho những vai trò đó.

dụ: Trong công ty bạn có 5 phòng kinh doanh, tương đương sẽ có 5 vai trò: Từ TP.Kinh doanh 1 -> 5. Thay vì set phân quyền cho 5 vai trò này, thì bạn có thể phân quyền 1 vai trò mẫu, sau đó gán vào những vai trò này.

2. Phân quyền truy cập

Ví dụ: Phân quyền cho vai trò Kế toán chỉ được quyền thêm và sửa, không cho xóa và xuất dữ liệu.

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt chọn “Cấu hình hệ thống”

✍​Bước 2: Chọn “Quản lý người dùng” – “Hồ sơ phân quyền mẫu”

Bước 3: Chọn “Thêm quyền truy cập”

 

​✍Bước 4: Nhập thông tin tên phân quyền

 

✍Bước 5: Xác định quyền được thao tác

– Bạn có thể đặt quyền truy cập của người dùng vào những module nào trên phần mềm. Ví dụ như kế toán thì sử dụng những module nào thì mình tick vào module đó.

 

Cấp quyền thao tác đối với các dữ liệu: Xem, Chỉnh sửa, Tạo và Xóa hoạt động trên các module trong CRM.

 

Kiểm soát chi tiết về những gì người dùng có thể truy cập và thực hiện các tác vụ trên những trường dữ liệu

 

 

1.Hiển thị các quyền cho các trường trên module.

2. Các trường dữ liệu có trong module, bật các hộp kiểm được đánh dấu ​

3. Bật tắt các công cụ như Nhập, Xuất, Xử lý trùng lặp cho module

 

– Vô hiệu hóa hoặc bật các hộp kiểm được đánh dấu để thu hồi hoặc cấp quyền truy cập cho hoạt động thích hợp (Xem, Tạo, Chỉnh sửa, Xóa) trên tất cả các module có sẵn trong CRM.

Ví dụ: nếu bạn không muốn nhân viên của mình xóa hồ sơ ở các module Cơ hội, Người liên hệ, Công ty thì bạn có thể bỏ chọn, Khi đó, nhân viên của bạn chỉ có quyền xem, sửa, tạo mới chứ không được xóa dữ liệu.