Phần mềm Cloudpro CRM quản lý dữ liệu trên nhiều phân hệ khác nhau, được gọi là module, chứa các công cụ cần thiết cho tiếp thị, bán hàng, CSKH…

Tuy nhiên, phần mềm mặc định ban đầu có thể sẽ hiển thị một số module chưa phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty của bạn, bạn nên tắt những module không đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của mình để người dùng có thể tập trung sử dụng phần mềm vào công việc một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Các module đã tắt đi rồi người dùng sẽ không sử dụng được, bạn cũng có thể dễ dàng kích hoạt lại để module hoạt động trở lại.

Để bật/tắt module trên phần mềm Cloudpro CRM, bạn vui lòng tham khảo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 2: Click vào menu “Quản lý module”, sau đó chọn “Modules”

Graphical user interface, application, website Description automatically generated

Bước 3: Tại đây, bạn có thể xem tất cả các module đang hoạt động trên hệ thống

Lưu ý: Không tác động vào phần này vì khả năng có thể sinh ra các lỗi khác

Graphical user interface, text, application, email, Teams Description automatically generated