Trường dữ liệu sổ xuống là những trường dữ liệu với giá trị có sẵn cho phép bạn tùy chọn giá trị mà không cần nhập tay.

Ví dụ: Nguồn khách hàng sẽ có những giá trị để bạn lựa chọn như sau: Gọi điện, khách hàng cũ…

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Nếu bạn nhận thấy một số giá trị lựa chọn chưa phù hợp với đặc thù ngành nghề của công ty, để tùy chỉnh lại các trường dữ liệu sổ xuống, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

Ví dụ: Muốn thêm 1 giá trị vào trường “Danh mục sản phẩm” cho module “Sản phẩm”

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt và chọn “Tùy chỉnh Dropdown”

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 2: Chọn module và trường dropdown tương ứng muốn thêm giá trị, sau đó click “Thêm giá trị”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin, sau đó click “Lưu”

Graphical user interface Description automatically generated

Ghi chú:

  1. Giá trị: Điền giá trị vào đây, lưu ý chỉ nên điền tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu.
  2. Nhãn hiển thị (tiếng Anh): Điền nhãn hiển thị tiếng Anh, khi bạn thiết lập ngôn ngữ là tiếng Anh thì sẽ hiển thị nhãn này.
  3. Nhãn hiển thị (tiếng Việt): Điền nhãn hiển thị tiếng Việt, khi bạn thiết lập ngôn ngữ là tiếng Việt thì sẽ hiển thị nhãn này.
  4. Giao cho vai trò: Điền các vai trò có quyền chọn giá trị.
  5. Chọn màu: Chọn màu background cho giá trị.

🡪 Sau khi đã tạo xong giá trị cho trường dropdown, giá trị mới này sẽ hiển thị trên trường dropdown của module tương ứng:

Graphical user interface, application Description automatically generated

  • Tip: Ngoài chức năng tạo mới, phần mềm cũng cho phép bạn sửa hoặc xóa những giá trị không phù hợp.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated