Lead là gì?

Lead là người đại diện cho công ty (B2B) hoặc là một cá nhân (B2C) có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ của bạn.

Bạn có thể thu thập thông tin của Lead từ các sự kiện tiếp thị như hội nghị, quảng cáo, triển lãm thương mại, hoặc trang web của bạn.