Sau khi trải qua bước đánh giá Lead ban đầu, đối với những Lead được bạn đánh giá tiềm năng cao, bạn sẽ tiến hành phân bổ cho Sales để tiếp tục chăm sóc. Tùy thuộc vào lĩnh vực ngành nghề thì các tiêu chí phân bổ sẽ khác nhau, tuy nhiên thì có một số tiêu chí phân bổ cơ bản như sau:

  • Theo khu vực (tỉnh/ thành phố, quận/ huyện…).

  • Theo độ tuổi, giới tính.

  • Theo ngành nghề, nghề nghiệp.

  • Theo năng lực của nhân viên.

Trong hệ thống phần mềm Cloudpro CRM, có 2 cách để phân bổ Lead:

– Phân bổ thông qua chức năng Mass update (Cập nhật hàng loạt).

– Phân bổ qua Workflow (Chỉ dành cho User có quyền Admin)

Ví dụ thực tế: Bạn muốn giao danh sách Lead Mới đến từ nguồn “Webiste” cho nhân viên “Duy Quang” bạn thực hiện như sau:

1. Phân bổ thông qua chức năng Mass update

Việc thực hiện thao tác phân bổ Mass Update này, giúp bạn tiết kiệm được thời gian, bạn có thể thực hiện giao nhiều Lead cùng một lúc mà không cần phải đi vào từng profile của từng khách hàng để thay đổi.

Bước 1: Vào module “Lead” và tìm kiếm khách hàng đến từ Nguồn “Website”, tình trạng “Mới”

​✍Bước 2: Sau khi có kết quả tìm kiếm, tại danh sách Lead đến từ nguồn “Website” bạn chọn Lead muốn phân bổ cho “Duy Quang”

Tùy theo từng trường hợp, bạn có thể:

1.Chọn từng Lead

2. Chọn tất cả Lead trong trang 1 của danh sách (mỗi trang sẽ có 20 Lead)

3. Chọn tất cả Lead có nguồn từ Website

​✍Bước 3: Click vào icon bên dưới để thực hiện việc sửa hàng loạt ở trường thông tin “Giao cho”

​✍Bước 4: Màn hình sửa hàng loạt hiện lên, tại field “Giao cho” bạn nhập tên nhân viên phụ trách vào, sau đó click “Lưu”

Sau khi lưu xong thì danh sách Lead trên sẽ được giao cho nhân viên Duy Quang tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

2. Tận dụng Workflow để phân bổ

Có thể tự động hóa công việc, cụ thể phân bổ tự động cho nhân viên bạn mong muốn.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng Workflow này, tài khoản đăng nhập của bạn phải có quyền admin.

​✍Bước 1: Vào “Cấu hình hệ thống”

​✍Bước 2: Click vào menu “Tự động hóa”, chọn “Workflows”

​✍Bước 3: Tiến hành tạo một Workflow mới

​✍Bước 4: Set các điều kiện, nhiệm vụ và một số thông tin khác như sau:

Thông tin cơ bản:

Chọn các trường hợp để kích hoạt Workflow:

Chọn điều kiện để Workflow thực thi nhiệm vụ:

Ở đây có 2 dạng điều kiện: Và – Hoặc:

Điều kiện : Nếu bạn tạo nhiều điều kiện thì thông tin Lead bạn phải thỏa tất cả các điều kiện đó mới cho ra kết quả.

Ví dụ: Như ở trên chọn điều kiện Và với 2 điều kiện:

  • Lead có tình trạng: Mới.

  • Lead có nguồn “Từ Website”.

? Thỏa mãn 2 điều kiện này thì mới trả ra kết quả.

Điều kiện Hoặc: Chỉ cần thỏa 1 trong số các điều kiện thì cho ra kết quả.

  • Lead có tình trạng: Mới.

  • Lead có nguồn “Từ Website”.

? Thỏa 1 trong 2 điều kiện thì báo cáo sẽ cho ra kết quả.

Thêm nhiệm vụ cho Workflow: ví dụ ở đây chọn “Cập nhật trường dữ liệu”

Màn hình thêm nhiệm vụ hiện lên, nhập nhiệm vụ bạn mong muốn, sau đó click “Lưu”. Trong ví dụ này, tôi muốn thêm nhiệm vụ là giao cho nhân viên “Trần Trâm” phụ trách:

​✍Bước 5: Lưu lại Workflow, sau bước lưu lại này thì workflow sẽ bắt đầu chạy nhiệm vụ và phân bổ Lead thay cho bạn

Tips: Ngoài ra, workflow còn làm được nhiều hơn thế nữa, chi tiết bạn tham khảo thêm tại đây.​