Target là gì?

Target hay còn gọi là khách hàng mục tiêu, tiếng Anh là Target Customer hay Target Market là thuật ngữ dùng để diễn tả là những khách hàng chưa được phân loại, sàng lọc, đánh giá thông tin.