KH thô là gì?

KH thô (Target) là module dùng để quản lý những khách hàng chưa được phân loại, sàng lọc, đánh giá thông tin, nhu cầu.

Ví dụ: Data mua bên ngoài về, Data tự tìm trên mạng,…trong tệp data này thì mình không biết được khách hàng nào có nhu cầu, KH nào không có nhu cầu.