Sau khi sàng lọc, phân loại bạn tiến hành đánh giá mức độ tiềm năng của Target có cao hay không để chuyển đổi Target sang Lead.

Bạn có thể dựa vào 1 số tiêu chí sau để đưa ra quyết định đánh giá mức độ tiềm năng của Target:

  • Quy mô công ty: Quy mô công ty lớn hay nhỏ?

  • Vị trí địa lý có thuận lợi hay không?

  • Ngành nghề hoạt động?

  • Nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ bên bạn?

  • Doanh thu hằng năm có cao không?

  • ………..

Ví dụ thực tế: Sau khi công ty bạn mua 1 tệp khách hàng từ đối tác, giao cho bạn phân loại, lúc này bạn nhận thấy Target “Nguyễn Thị Xuân Lan” này có tiềm năng, vị trí địa lý thuận lợi, quy mô công ty lớn, Target có chức vụ giám đốc nên sẽ có tính quyết định cao, vì vậy bạn quyết định chuyển đổi qua Lead để sale tiếp tục chăm sóc. Để thực hiện chuyển đổi, bạn thao tác như sau:

Quy trình chuyển đổi Target sang Lead

Bước 1: Truy cập vào module “KH Thô

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách, bạn Tìm kiếm và chọn KH Thô cần chuyển đổi

​✍Bước 3: Chuyển đổi khách hàng

Tại màn hình profile của KH Thô Thu Hường” , click chọn “Chuyển đổi KH Thô

​✍Bước 4: Xác nhận chuyển đổi

Sau khi chọn chuyển đổi, màn hình hiện lên popup xác nhận chuyển đổi. Bạn chọn “Xác nhận” nếu chắc chắn thực hiện chuyển đổi.

Hệ thống phần mềm CRM thông báo chuyển đổi thành công

Sau khi chuyển đổi thành công, thông tin KH Thô “Thu Hường” tự động được sao chép qua module “Lead” với tình trạng mới. Từ đây bạn có thể tiếp tục các hoạt động chăm sóc phù hợp.