Trong bài viết này sẽ hướng dẫn 3 cách chính thêm thông tin Target:

  • Thêm thủ công

  • Thêm Nhanh

  • Import hàng loạt

1. Tạo thủ công

Bước 1: Truy cập vào module “KH Thô

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách của “Target”, Click chọn “Thêm KH Thô”

​✍Bước 3: Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click “Lưu”

Lưu ý: Những filed có dấu (*) là những bắt buộc phải nhập/chọn dữ liệu trước khi Lưu

Màn hình chi tiết của thông tin KH Thô vừa nhập

Tại màn hình này bạn có thể thực hiện chuyển đổi sang Lead bằng cách chọn “Chuyển đổi KH Thô”. Tham khảo thêm các thao tác cơ bản khác trên màn hình profile của một dữ liệu tại đây

2. Tạo nhanh

Các bước tạo thông tin KH Thô mới thông qua “Tạo nhanh

​✍Bước 1: Trên thanh header click vào icon + chọn “KH Thô”

​✍Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết tại màn hình tạo nhanh “KH Thô”, sau đó click “Lưu” để hoàn tất

3. Import hàng loạt

Lưu ý:

– Để import được dữ liệu hàng loạt vào CRM, bạn cần nhập liệu theo mẫu file Excel chuẩn mà Cloudpro CRM đã cung cấp.

– Bạn không nên lạm dụng chức năng Import, chức năng này chỉ nên sử dụng khi mới bắt đầu sử dụng CRM nhằm mục đích chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ (Excel…) vào CRM.

– Dòng đầu tiên trong file excel KHÔNG ĐƯỢC TRỐNG.

– Những trường dữ liệu có dấu (*) là bắt buộc phải có

– Sau khi Import xong phải nhấn “Kết thúc” thì User khác mới tiếp tục import được.

Bạn thực hiện các bước sau để import dữ liệu vào hệ thống CRM:

Quy trình import Target vào hệ thống CRM

Các bước thực hiện import KH Thô:

​✍Bước 1: Truy cập vào module “KH Thô”

​✍Bước 2: Click vào chọn “Nhập dữ liệu”

​✍Bước 3: Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo

​✍Bước 4: Cấu hình bắt trùng thông tin

​✍Bước 5: Mapping các trường dữ liệu

​✍Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và click vào chọn “Import”

Tham khảo hướng dẫn chi tiết Import dữ liệu tại đây