1. Màn hình trang chủ

Trang chủ hay còn gọi là “Homepage” là màn hình đầu tiên khi người dùng truy cập vào hệ thống CRM sẽ nhìn thấy. Là nơi hiển thị tổng quan về khách hàng, đơn hàng, các hoạt động chăm sóc… Ngoài ra, còn có một số tính năng khác ngay tại màn hình này giúp bạn sử dụng phần mềm tiện lợi hơn.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết các tính năng trên màn hình trang chủ tại đây

2. Màn hình danh sách

Màn hình danh sách là nơi lưu trữ danh sách các thông tin của khách hàng, đơn hàng, báo giá, cơ hội… giúp bạn xem được các thông tin một cách tổng quát mà tiếp cận chăm sóc, tương tác với khách hàng cho phù hợp.
Trên màn hình danh sách bạn có thể thực hiện các thao tác chung như:

Để truy cập vào màn hình danh sách, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Ví dụ đây là màn hình danh sách module “Lead”
Ví dụ đây là màn hình danh sách module “Lead”
3. Màn hình chi tiết

Màn hình trong chi tiết là nơi hiển thị các thông tin đầy đủ của dữ liệu => Giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tương tác, hoạt động, lịch sự chăm sóc từ đó bạn có thể dễ dàng lên kế hoạch chăm sóc cho phù hợp với từng Lead.

Để truy cập vào màn hình chi tiết, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào module cần xem chi tiết

Bước 2: Tại màn hình danh sách, tìm kiếm & chọn khách hàng muốn xem chi tiết

Màn hình chi tiết của 1 dữ liệu sẽ bao gồm các thông tin chính sau:

a. Tab “Tổng quan”

Đây là nơi hiển thị các thông tin quan trọng nhất như: thông tin chính của một dữ liệu, các hoạt động chăm sóc sắp tới, lịch sử gửi tin nhắn SMS và phần bình luận trao đổi nội bộ.

b. Tab “Chi tiết”

Thể hiện thông tin đầy đủ, chi tiết của một dữ liệu theo từng mục như thông tin cơ bản, địa chỉ, công ty,…

c. Tab “Nhật ký”

Đây là nơi ghi lại lịch sử cập nhật thông tin dữ liệu (ai là người sửa thông tin, sửa thông tin gì và sửa khi nào).

d. Tab “Hoạt động”

Đây là nơi ghi nhận lại các hoạt động chăm sóc: gọi điện, gặp gỡ, công việc liên quan đến Lead, được hiển thị dưới dạng danh sách.

e. Các thông tin liên quan

Ngoài các thông tin về dữ liệu chính bạn đang xem, bạn cũng có thể quản lý các thông tin khác liên quan đến dữ liệu chính như: Email, Tài liệu, Sản phẩm (quan tâm), Dịch vụ (quan tâm)…

f. Các thao tác khác

4. Màn hình tạo mới

Đây là màn hình bạn có thể nhập thông tin để tạo mới dữ liệu. Để truy cập vào màn hình tạo mới dữ liệu, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào module cần xem dữ liệu

Bước 2: Nhấn chọn “Thêm Lead

Tại màn hình tạo mới dữ liệu, bạn có thể thực hiện các thao tác như:

a. Nhập thông tin dữ liệu

b. Chọn những giá trị có sẵn

c. Tìm kiếm và chọn dữ liệu liên quan

d. Nhập dữ liệu địa chỉ theo google map

e. Tìm kiếm và chọn User để giao dữ liệu