Điều đầu tiên trước khi bắt đầu sử dụng Cloudpro CRM App là bạn phải tải và cài đặt ứng dụng về smartphone/ máy tính bảng.
1. Đối với Android

Bước 1: Vào CH Play, sau đó tìm kiếm app bằng từ khóa: “Cloudpro CRM” và click vào app theo mũi tên trong hình:

​✍Bước 2: Tiến hành cài đặt app vào điện thoại


2. Đối với IOS

​✍Bước 1: Vào App Store và search từ khóa “Cloudpro CRM”

​✍Bước 2: Tiến hành cài đặt App vào điện thoại