Đối với những cuộc hẹn (với khách hàng) phải đi ra ngoài, check in là việc chụp lại hình ảnh bạn đã đến địa điểm của cuộc hẹn, đồng thời đánh dấu hoàn tất cuộc hẹn sau khi kết thúc. Nhờ vậy, đồng nghiệp hay quản lý của bạn sẽ biết được vị trí, thời gian mà bạn đã check in cho cuộc hẹn với khách hàng.

Lưu ý: Chức năng check in này chỉ áp dụng cho cuộc hẹn (họp), không áp dụng đối với cuộc gọi hay công việc.

1. Check in cho cuộc hẹn đã lên lịch

Nếu trước đó bạn đã lên lịch cho cuộc hẹn rồi, việc tiếp theo nếu như cuộc hẹn đã kết thúc là bạn check in ngay tại địa điểm bạn hẹn để hoàn tất hoạt động này. Bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây để check in cuộc hẹn:

​✍Bước 1: Tại màn hình lịch, bạn vuốt từ phải sang trái cuộc hẹn bạn muốn check in

​✍Bước 2: Tiến hành chụp hình camera trước và sau, sau đó nhấn vào Checkin

Sau khi check in cuộc hẹn thì tình trạng cuộc hẹn chuyển sang “Đã xong”


2. Check in và đồng thời tạo mới cuộc hẹn

Đối với những cuộc hẹn chưa lập kế hoạch từ trước, bạn có thể check in trước rồi sau đó tạo thông tin về cuộc hẹn này theo các bước hướng dẫn dưới đây:

​✍Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào chức năng “Check in”

​✍Bước 2: Màn hình chụp ảnh check in hiện lên, bạn tiến hành chụp lại hình ảnh cho cuộc hẹn

​✍Bước 3: Sau khi hoàn tất các bước chụp ảnh, bạn tiến hành nhập thông tin cho cuộc hẹn trong màn hình tạo mới và lưu lại

​✍Bước 4: Sau khi tạo xong, cuộc hẹn được lưu lại với tình trạng là “Đã xong”