Yêu cầu sử dụng

1. Thiết bị sử dụng

- Cloudpro CRM App được sử dụng tốt nhất trên smartphone (hoặc máy tính bảng).

- Phiên bản thiết bị:

  • Hệ điều hành Android: phải từ 7. trở lên

  • Hệ điều hành IOS: phải từ 10. trở lên

2. Các yêu cầu khác

- Đường truyền mạng phải ổn định.

- Đảm bảo các thông tin đăng nhập phải chính xác:

  • Đường link truy cập

  • Tài khoản, mật khẩu đăng nhập

- Cho phép ứng dụng truy cập vào vị trí, máy ảnh, bật thông báo trên điện thoại của bạn.

- Nắm rõ khái niệm, quy trình tổng quan của hệ thống CRM.