Trang chủ được xem như “bàn làm việc” của bạn phiên bản thu nhỏ trên phần mềm CRM, đây là nơi hiển thị tổng quan các dữ liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty với các dashlet báo cáo số liệu thống kê về: khách hàng, đơn hàng, các hoạt động chăm sóc… Ngoài ra, còn có một số tính năng khác ngay tại màn hình này giúp bạn sử dụng phần mềm tiện lợi hơn.