Giới thiệu các chức năng trên màn hình trang chủ


Màn hình trang chủ được chia thành các phân vùng chức năng như sau:

1. Thanh menu

Khi bạn nhấp vào đây sẽ sổ xuống các menu module chính trong phần mềm CRM

2. Tìm kiếm toàn cục

Chức năng này giúp bạn tìm kiếm nhanh thông tin trên toàn hệ thống phần mềm CRM.

3. Khu vực tiện ích

Tạo nhanh dữ liệu

  • Notification: Xem thông báo khi có cập nhật mới

  • Calendar: Xem Lịch làm việc

  • Báo cáo: Xem báo cáo

  • Quản lý Task: Quản lý các công việc cần làm

  • Quản lý thông tin cá nhân.

4. Quản lý tab Dashboard

Dashboard là màn hình hiển thị thông tin theo các tab như: My Dashboard, Lead, Opp, bán hàng, sale call,…Tùy theo từng vai trò mà người dùng sẽ quản lý những tab dashboard khác nhau.

5. Xem thêm
  • Thêm tab: nhấn vào đây để thêm các tab cần quản lý
  • Sắp xếp lại thứ tự các tab

6. Thêm/Xóa Dashlet

Bạn có thể thêm các dashlet theo yêu cầu. Ngoài ra bạn còn có thể thực hiện chức năng “Xóa hết tất cả các dashlet” trên màn hình trang chủ.

Lưu ý: Thao tác “Xóa hết tất cả các dashlet” này sẽ xóa hết các thiết lập dashlet hiện tại.

7. Dashlet thống kê, tổng hợp

Các dữ liệu thông tin được hiển thị dưới dạng thống kê, tổng hợp, mini report thể hiện thông tin chi tiết.

8. Dashlet biểu đồ

Các dữ liệu thông tin được hiển thị dưới dạng biểu đồ, giúp bạn có cái nhìn tổng quan.