Dashlet là các bảng hiển thị thông tin theo các dạng như: Thống kê, biểu đổ để phục vụ cho việc theo dõi, nắm bắt thông tin của công ty


1. Thêm Dashlet

Ví dụ thực tế: Bạn là một nhân viên Sales, tại màn hình Dashboard bạn muốn hiển thị các thông tin liên quan đến bán hàng để bạn dễ dàng theo dõi và quản lý như: hiển thị các hoạt động trong ngày, trong tuần, trong tháng, hiển thị các cơ hội đang chăm sóc,…nắm rõ những điều này giúp bạn có những kế hoạch chăm sóc khách hàng để đưa ra những bước chốt sales nhanh chóng.

Có 3 cách để bạn thêm các Dashlet vào màn hình Dashboard trong phần mềm Cloudpro CRM

? Thêm ngay tại màn hình Dashboard thông qua thao tác “Thêm Dashlet

? Thêm ngay tại màn hình chi tiết của 1 báo cáo (ví dụ như trong các báo cáo về Cơ hội)

? Thêm ngay tại màn hình Tạo bộ lọc danh sách của 1 module (ví dụ trong module cơ hội)

a. Thêm tại màn hình trang chủ

Bước 1: Tại màn hình dashboard (ví dụ dashboard Cơ hội) bạn chọn “Thêm Dashlet”

Bước 2: Tại màn hình “Thêm Dashlet”, bạn tìm kiếm và chọn Dashlet muốn hiển thị.

Sau khi thêm Dashlet “Cơ hội mới” được hiển thị trên màn hình dashboard của tab “Cơ hội

Tips: Ngoài các Dashlet có sẵn, bạn cũng có thể thêm các dashlet tự tạo theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tại màn hình Thêm Dashlet, ở mục tiện ích chọn “Danh sách tự tạo

Bước 2: Thiết lập các thông tin hiển thị

Ghi chú:
Chọn module để lấy thông tin hiển thị
Lọc: chọn “All” – sẽ chọn tất cả các cơ hội để lọc ra danh sách.
Chọn thông tin hiển thị (bạn được chọn tối đa 4 thông tin)

Sau khi bạn lưu, thông tin Dashlet được hiển thị

b. Thêm tại màn hình chi tiết của 1 Báo cáo

Ví dụ thực tế: Bạn đang xem báo cáo về các hoạt động cần làm, và bạn muốn báo cáo đó được hiển thị ở trang chủ, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của một báo cáo, bạn chọn icon ​bên dướiBước 2: Chọn màn hình Dashboard để hiện thị báo cáo này

Hệ thống phần mềm báo đã thêm thành công

Bạn có thể theo dõi báo cáo ngay tại màn hình Trang chủ.

c. Thêm tại màn hình tạo/sửa bộ lọc danh sách

Ví dụ thực tế: Tại màn hình danh sách Cơ hội, bạn tạo 1 bộ lọc “Cơ hội sắp chốt” và muốn đưa ra màn hình dashboard của tab Cơ hội.

✍ Bước 1: Tại màn hình danh sách Cơ hội bạn chọn để Tạo Bộ lọc danh sách

Tips: Tham khảo hướng dẫn chi tiết tạo bộ lọc danh sách ở các module​

Bước 2: Sau khi thiết lập các thông tin của bộ lọc, bạn tick chọn “Hiển thị ở Dashboard” và chọn “Lưu” để hoàn tất.

Bước 3: Bạn di chuyển ra màn hình trang chủ, chọn “Thêm Dashlet” -> “Danh sách tự tạo

Bước 4: Chọn Bộ lọc “Cơ hội sắp chốt” sau đó thiết lập phần thông tin hiển thị và chọn “Lưu” để hoàn tất.

Ghi chú:
1.Chọn module để lấy thông tin hiển thị
2. Lọc: chọn “Bộ lọc vừa tạo” (ví dụ trong bài là “Cơ hội sắp chốt”)
3. Chọn thông tin hiển thị (mặc định là 4 cột thông tin, bạn có thể tùy chỉnh tối đa 12 cột)

Sau khi chọn danh sách hiển thị thành công

2. Xóa Dashlet

Để xóa Dashlet, bạn click vào dấu ở góc phải phía dưới mỗi Dashlet


Lưu ý: Tùy theo phân quyền của từng tài khoản, bạn mới có thể thực hiện xóa dashlet.

3. Sắp xếp Dashlet

Tại màn hình hiển thị các Dashlet, bạn có thể kéo để sắp xếp các Dashlet bằng cách di chuyển tới bảng Dashlet cần chuyển sau đó rê chuyển để kéo thả tùy ý.

Sau khi kéo thả thành công

4. Thay đổi kích thước của Dashlet

Để thay đổi kích thước, co – giãn độ rộng của Dashlet, bạn rê chuột vào vị trí góc phải phía dưới, sau đó giữ chuột trái và kéo thả kích thước theo ý muốn:

Lưu ý: Đối với các Dashlet nhiều thành phần số liệu thống kê, bạn không nên kéo kích thước quá nhỏ vì các số liệu thống kê sẽ nằm chồng đè lên nhau.

5. Lọc dữ liệu cho Dashlet

Lưu ý: Chức năng lọc dữ liệu chỉ áp dụng cho một số Dashlet mặc định, một số Dashlet sẽ không có chức năng này.

Nếu bạn chỉ tập trung theo dõi hiệu suất làm việc của nhóm hay khoảng thời gian nào đó, bạn có thể sử dụng bộ lọc để lọc dữ liệu báo cáo trong phạm vi bạn đang theo dõi.

Click vào biểu tượng ở góc phải Dashlet để lọc dữ liệu cho Dashlet:

6. Làm mới dữ liệu cho Dashlet

Khi có dữ liệu mới liên quan đến Dashlet nhưng Dashlet chưa cập nhật lại số liệu chính xác, bạn có thể sử dụng chức năng refresh để làm mới lại dữ liệu cho Dashlet.

Click vào biểu tượng ở góc phải phía dưới để làm mới dữ liệu cho Dashlet: