Dịch vụ là hàng hóa có tính vô hình đi kèm trong quá trình bán hàng: dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bảo hành, bảo trì, dịch vụ tư vấn, dịch vụ tùy chỉnh phần mềm,…


Quản lý dịch vụ trên phần mềm CloudPro CRM gồm những chức năng:

  • Tạo mới và tra cứu dịch vụ mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)
  • Dễ dàng quản lý thông tin về dịch vụ như giá bán, giá mua,…
  • Báo cáo thống kê tình hình dịch vụ.