Sản phẩm nói đơn thuần những mặt hàng mà công ty bán cho khách hàng (bên mua) .

Trong CRM sản phẩm là nơi lưu trữ thông tin các mặt hàng mà công ty kinh doanh nhằm mục đích quản lý bán hàng cũng như kiểm soát lượng mặt hàng tồn kho.

Quản lý sản phẩm trên phần mềm CloudPro CRM gồm những gì?

​✔  Tạo mới và tra cứu sản phẩm mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)

​✔  Dễ dàng quản lý thông tin về sản phẩm như chiều cao, cân nặng, đặc tính,…

​✔  Báo cáo thống kê tình hình sản phẩm (lượng tồn, lượng yêu cầu,..)