Cấu hình hệ thống

Điều kiện để sử dụng được tính năng Socical Chatbox (Chỉ sử dụng cho tài khoản có quyền quản trị)

  • Để sử dụng được chức năng Social Chatbox bạn cần phải có kênh OA và đã được Zalo phê duyệt.
  • Tiến hành xây dựng App cho kênh Zalo OA của bạn
  • Cấu hình Zalo OA vào hệ thống CRM

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Kiểm tra lại cấu hình đồng bộ thông

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

tin khách hàng

Lưu ý: Những phần thiết lập này bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn ở phần hướng dẫn sử dụng Zalo OA trên phần mềm Cloudpro CRM (hoặc liên hệ với Online CRM để được hỗ trợ)

I. Cấu hình quyền hạn

Việc cấu hình quyền hạn giúp bạn cho phép ai là người sẽ được phép gửi tin nhắn, gửi bài viết Zalo đến khách hàng.

Ngoài ra cho phép bạn cấu hình là là người có toàn quyền chat với toàn bộ khách hàng

Để cấu hình bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Vào cài đặt chọn Cấu hình hệ thống

Graphical user interface, text, application, chat or text message Description automatically generated

Bước 2: Vào Tích hợp chọn Cấu hình tích hợp MXH

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 3: Tại màn hình cấu hình bạn click sang tab Quyền hạn

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Trong mục Quyền hạn bạn click vào Tab Zalo, sau đó tiến hành cấu hình các thông tin

Graphical user interface, application Description automatically generated

Ghi chú:

1: Chi định Role tương ứng được phép gửi tin nhắn, gửi bài viết đến khách hàng sử dụng Zalo

2: Cấu hình user nào được toàn quyền chat với khách hàng trong cửa sổ chat tập trung

Bước 5: Sau khi thiết lập xong các thông tin bạn click Lưu để lại thông tin

II. Cấu hình phân bổ cuộc chat

Việc cấu hình này cho phép bạn phân bổ cuộc chat cho các user khi có 1 khách hàng tương tác vào OA của bạn.

Để cấu hình bạn thực hiện như sau

Bước 1: Tại màn hình cấu hình bạn click sang tab Phân bổ cuộc chat

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2: Tiến hành phân bổ user tiếp nhận cuộc chat theo cấu hình, sau đó click Lưu để lưu lại thông tin

Graphical user interface, text, application, Word Description automatically generated

Ghi chú:

1: Nhập tên user sẽ được phân bổ cuộc chat

2: Chọn hình thức phân bổ (chia đều theo danh sách hoặc chia đều theo danh sách nhưng chỉ chia cho những user đang online)

III. Cấu hình thông tin khách hàng

Việc cấu hình này cho phép bạn xác định khách hàng công ty bạn thuộc đối tượng là BT2 hay là BTC. Từ đó cho phép bạn chăm sóc và tạo cơ hội theo từng loại khách hàng.

Để thực hiện việc này bạn thao tác như sau:

Bước 1: Trong phần cài đặt bạn chọn menu Tiếp thị và bán hàng, sau đó chọn Thiết lập đối tượng khách hàng

Graphical user interface, application, website Description automatically generated

Bước 2: Tại đây bạn sẽ thiết lập dạng đối tượng khách hàng của công ty bạn là gì

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 3: Sau khi đã xác định được dạng khách hàng của công ty bạn là gì, bạn click Lưu để lưu lại cấu hình

Graphical user interface, application, website Description automatically generated