Cấu hình Email Server cho Mautic

Để bộ phận tiếp thị có thể thực hiện chạy chiến dịch email marketing trên Mautic, bạn cần phải cấu hình thông tin email server vào Mautic. Thông tin email server này được lấy từ thông tin cấu hình trên Cloudpro CRM, bạn có thể tham khảo bài viết cấu hình email server vào Cloudpro CRM tại đây.

Sau khi có thông tin Email Server cấu hình trên phần mềm Cloudpro CRM, bạn cần điền thông tin cấu hình này trên Mautic.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Mautic

​✍Bước 2: Click vào biểu tượng cài đặt ở góc phải, sau đó chọn menu “Configuration”

​✍Bước 3: Click vào “Email Settings” và điền các thông tin cấu hình email server ở Cloudpro CRM vào các trường dữ liệu đã khoanh đỏ như trong hình

​✍Bước 4: Click “Apply” để hoàn thành