I. Yêu cầu tích hợp

Để tích hợp được CRM với Zalo thì cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

• Đã tạo sẵn Zalo Official Account và có thông tin đăng nhập quản trị OA tại

https://oa.zalo.me/home

• Đã tạo sẵn tài khoản Zalo Developer bằng chính tài khoản quản trị OA ở trên tại

https://developers.zalo.me/

• Đã deploy CRM vào một domain public, cài đặt sẵn giao thức HTTPS.

o Link truy cập CRM có dạng https://<DOMAIN>/

o Link Webhook URL: https://<DOMAIN>/webhook.php?name=ZaloConnector

o Link Callback URL: https://<DOMAIN>/webhook.php?name=ZaloConnector

II. Cấu hình tích hợp
1. Cấu hình phía Zalo
a. Tạo ứng dụng Zalo

Ứng dụng Zalo là một nền tảng để các hệ thống khác (trong đó có CRM) có thể tích hợp được với Zalo. Ứng dụng này sẽ cung cấp các cơ chế để CRM tương tác với các API của Zalo, cũng như chuyển tiếp các sự kiện xảy ra ở phía Zalo cho CRM biết thông qua cơ chế Webhook notify.

Nếu bạn đã tạo sẵn ứng dụng Zalo phục vụ cho việc tích hợp CRM thì không cần thực hiện bước này.

Để tạo ứng dụng Zalo, bạn làm như sau:

B1: Đăng nhập trang Zalo Developer, click vào biểu tượng Avatar, chọn Thêm ứng dụng mới

B2. Trong popup tạo ứng dụng, bạn nhập vào tên ứng dụng cần tạo, tick vào captchar rồi click nút Tạo ID ứng dụng

B3. Sau khi tạo ứng dụng xong, màn hình thông tin ứng dụng sẽ hiện ra, bạn nhập vào domain được phép truy cập ứng dụng (ở đây chính là domain của CRM) rồi chọn hình đại diện phù hợp cho ứng dụng, sau đó click nút Lưu thay đổi để lưu lại các thiết lập

Lưu ý: Tại màn hình này bạn cần copy lại ID ứng dụng để cấu hình trên CRM trong các bước sắp tới.

b. Liên kết OA vơi developer Account

Để tương tác với khách hàng đã quan tâm Officical Account của bạn, bạn cần phải liên kết Official Account đó với ứng dụng vừa tạo, bởi vì CRM sẽ thực hiện mọi yêu cầu thông qua ứng dụng trên.

Các bước liên kết Official Account như sau:

B1. Trong màn hình quản lý ứng dụng, bạn click vào menu Official Account, chọn 1 OA làm đại diện cho ứng dụng rồi click nút Liên kết

B2. Popup confirm hiện lên, bạn click nút Có để tiến hành liên kết

c. Xét duyệt ứng dụng

Cũng tại màn hình này, bạn click vào menu Xét duyệt ứng dụng, chọn tiếp mục Official Account API, tick chọn tất cả các API trong danh sách rồi click nút Nộp xét duyệt để yêu cầu Zalo cấp quyền sử dụng

Thực hiện tương tự cho mục Article API

Và cả Shop API nữa

d. Cấu hình Webhook Notify

Cơ chế Webhook notifiy giúp CRM lắng nghe được các sự kiện đang xảy ra trên Zalo để có những xử lý tương ứng theo từng sự kiện.

Các bước cấu hình Webhook notify như sau:

B1. Trong menu Official Account, bạn click nút Thay đổi tại khu vực Webhooks

B2. Popup cập nhật webhook url hiện lên, bạn nhập vào Webhook URL của CRM rồi bấm nút Cập nhật

B3. Sau khi cập nhật Webhook URL, bảng danh mục các sự kiện sẽ hiện ra, bạn click từng trang để chắc chắn rằng tất cả các sự kiện đều được bật. Nếu sự kiên nào chưa bật thì bạn click vào button bật/tắt để bật nó lên.

e. Cấu hình Callback URL

Để có thể cấp quyền cho CRM thực hiện các thao tác gọi API của Zalo thì Callback URL của CRM cần phải được đăng ký với ứng dụng Zalo tương ứng.

Các bước thực hiện như sau:

B1. Trong màn hình quản lý ứng dụng, bạn click vào menu Official Account, kéo xuống cuối trang rồi click nút Cập nhật tại khu vực Official Account Callback Url

B2. Popup confirm hiện lên, bạn click nút Đồng ý

B3. Input nhập Callback Url sẽ hiện ra, bạn nhập vào Callback URL của CRM rồi bấm nút Lưu để lưu lại thiết lập.

2. Cấu hình trên CRM Admin

Để thực hiện được các tương tác với người dùng đã quan tâm trang Official Account của công ty trên mạng xã hội Zalo thì CRM cần được kết nối với trang Official Account này.

Các bước thực hiện như sau:

B1. Trong trang Admin của CRM, bạn click vào menu Tích hợp rồi chọn mục Cấu hình tích hợp MXH. Khi trang cấu hình MXH hiện lên, bạn bấm nút Thêm OA tại mục Zalo Official Account

B2. Popup Thêm Zalo OA hiện lên, bạn nhập ID ứng dụng của Zalo đã lấy ở bước 2.1.1 vào ô Zalo App ID rồi bấm nút Thêm

B3. Popup cấp quyền trên Zalo hiện ra (nếu chưa đăng nhập thì bạn đăng nhập bằng chính tài khoản quản trị Official Account để tiến hành cấp quyền). Tại đây, bạn chọn Official Account muốn ủy quyền cho CRM, click vào ô Đồng ý rồi bấm nút Cho phép để ủy quyền cho CRM.

B4. Sau khi Zalo đã xử lý xong việc ủy quyền, bạn sẽ nhìn thấy thông báo Click Here To Continue, bạn click vào link này để tiếp tục

B5. Sau khi CRM đã lưu lại thông tin ủy quyền thì sẽ hiển thị thông báo Kết nối Zalo OA thành công, bạn click nút OK là xong.

Thực hiện lại quá trình kết nối này nếu bạn có nhiều Zalo OA muốn ủy quyền cho CRM

B5. Khi đã kết nối xong tất cả các OA cần ủy quyền cho CRM tương tác khách hàng, bạn sẽ nhìn thấy danh sách các OA này trong màn hình cấu hình tích hợp MXH. Tại mỗi OA đã ủy quyền sẽ có thông tin ngày hết hạn ủy quyền, số lượng người quan tâm tương ứng.

Nếu OA nào là Shop bán hàng thì bạn tick vào ô Là Shop rồi bấm nút Lưu để lưu lại thiết lập

Như vậy là quá trình cấu hình và kết nối CRM với Zalo OA đã hoàn tất, bạn đã có thể thực hiện tương tác với khách hàng đã quan tâm các trang OA của công ty thông qua các tiện ích được tích hợp sẵn trên CRM.