Hướng dẫn tích hợp tổng đài Abela

I. Lấy webhook

Bước 1: Truy cập vào Setting chọn Cấu hình hệ thống

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn Tạo Webhook URL

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Tại mục Tạo Webhook URL bạn chọn Tích hợp Call Center, tiếp đến chọn tổng đài Abenla, sau đó click vào Tạo URL

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Bạn copy thông tin Call Event URL

Lưu ý: Hiện tại do tổng đài Abenla chưa có API Routing (điều hướng cuộc gọi), nên bạn không cần gửi thông tin Inbound Routing URL cho bên tổng đài

II. Cấu hình thông tin vào CRM

Sau khi bạn gửi các thông tin cho tổng đài, việc tiếp theo là bạn tiến hành cấu hình các thông số đó vào CRM

Bước 1: Truy cập vào Setting chọn Cấu hình hệ thống

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn Cấu hình Call Center

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Tiếp đến bạn click vào Cấu hình thông số tích hợp

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Trong màn hình cấu hình bạn click vào Sửa

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Chú thích:

Call Center Gateway: Lựa chọn dịch vụ Abenla

Webservice URL: Là địa chỉ url của dịch vụ phía nhà cung cấp call center Abenla. Địa chỉ này có giá trị cố định là: http://…

Service Name: Là mã account mà Abenla cấp cho mỗi khách hàng khi đăng ký

Auth User & Auth Key: Do Abenla cung cấp, dùng để xác thực truy cập vào webservice

Co Line Number: Đây là tham số bắt buộc phải có để thực hiện được api Click-To-Call (KH liên hệ tổng đài để được cung cấp)