Hướng dẫn tích hợp tổng đài CloudFone

I. Lấy webhook

Bước 1: Truy cập vào Setting chọn Cấu hình hệ thống

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn Tạo Webhook URL

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Tại mục Tạo Webhook URL bạn chọn Tích hợp Call Center, tiếp đến chọn tổng đài CloudFone, sau đó click vào Tạo URL

Bước 4: Bạn copy thông tin Call Event URL

Lưu ý: Hiện tại do tổng đài Cloudfone chưa có API Routing (điều hướng cuộc gọi), nên bạn không cần gửi thông tin Inbound Routing URL cho bên tổng đài

II. Cấu hình thông tin vào CRM

Sau khi bạn gửi các thông tin cho tổng đài, việc tiếp theo là bạn tiến hành cấu hình các thông số đó vào CRM

Bước 1: Truy cập vào Setting chọn Cấu hình hệ thống

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn Cấu hình Call Center

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Tiếp đến bạn click vào Cấu hình thông số tích hợp

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Trong màn hình cấu hình bạn click vào Sửa

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”

Chú thích:

1: Call Center Gateway: Bạn lựa chọn tổng đài CloudFone

2: Webservice URL: Là địa chỉ url của dịch vụ phía nhà cung cấp call center CloudFone. Địa chỉ này có giá trị cố định là: http://…

3: Service Name: Là mã account mà CloudFone cấp cho mỗi khách hàng khi đăng ký

4,5: Auth User & Auth Key: Do CloudFone cung cấp, dùng để xác thực truy cập vào webservice