Hướng dẫn tích hợp tổng đài Grandstream

I. Lấy webhook

Bước 1: Truy cập vào Setting chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn “Tạo Webhook URL”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Tại mục Tạo Webhook URL bạn chọn “Tích hợp Call Center”, tiếp đến chọn tổng đài “GrandStream”, sau đó click vào “Tạo URL”

Bước 4: Bạn copy thông tin Call Event URL

Lưu ý: Hiện tại do tổng đài Grandstream chưa có API Routing (điều hướng cuộc gọi), nên bạn không cần gửi thông tin Inbound Routing URL cho bên tổng đài

II. Cấu hình thông tin vào CRM

Sau khi bạn gửi các thông tin cho tổng đài, việc tiếp theo là bạn tiến hành cấu hình các thông số đó vào CRM

Bước 1: Truy cập vào Setting chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn “Cấu hình Call Center”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Tiếp đến bạn click vào “Cấu hình thông số tích hợp”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Trong màn hình cấu hình bạn click vào “Sửa”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”

Chú thích:

1: Call Center Gateway: Lựa chọn tổng đài GrandStream

2: AMI Server IP: Thông tin IP của tổng đài

3,4,5: AMI Port, AMI Username, AMI Password: Thông tin được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ, phục vụ cho việc Click to call

6,7,8: CDRAPI Server URL, CDRAPI Username, CDRAPI Password: dùng cho việc xem report và nghe ghi âm.