Hướng dẫn tích hợp tổng đài Yeastar

I. Lấy webhook

Bước 1: Truy cập vào Setting chọn Cấu hình hệ thống

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn Tạo Webhook URL

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Tại mục Tạo Webhook URL bạn chọn Tích hợp Call Center, tiếp đến chọn tổng đài Yeastar, sau đó click vào Tạo URL

Bước 4: Bạn copy thông tin Call Event URL

Lưu ý: Hiện tại do tổng đài Yeastar chưa có API Routing (điều hướng cuộc gọi), nên bạn không cần gửi thông tin Inbound Routing URL cho bên tổng đài

II. Cấu hình thông tin vào CRM

Sau khi bạn gửi các thông tin cho tổng đài, việc tiếp theo là bạn tiến hành cấu hình các thông số đó vào CRM

Bước 1: Truy cập vào Setting chọn Cấu hình hệ thống

Graphical user interface Description automatically generated

Bước 2: Vào menu Tích hợp chọn Cấu hình Call Center

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Tiếp đến bạn click vào Cấu hình thông số tích hợp

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 4: Trong màn hình cấu hình bạn click vào Sửa

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ sau đó click “Lưu”

Ghi chú:

1: Call Center Gateway: Lựa chọn Yeastar

2: AMI Server IP: là địa chỉ IP hoặc domain của thiết bị YeaStar đã được NAT ra internet

3: AMI Port: là cổng kết nối phương thức AMI đã thiết lập trong thiết bị YeaStar

4,5: AMI Username và AMI Password: là thông tin tài khoản kết nối thông qua phương thức AMI

6: API Server URL: là địa chỉ URL để truy cập dịch vụ của Restful API, địa chỉ này có dạng

https://<IP_OR_DOMAIN>:<PORT>/api/v1.1.0/

7,8: API Username và API Password: là thông tin tài khoản xác thực truy cập API đã cấu hình trên thiết bị YeaStar