Giới thiệu

Calendar là lịch làm việc trực tuyến của phần mềm CRM giúp bạn sắp xếp và quản lý công việc, lịch hẹn nhanh chóng và dễ dàng. Calendar đặc biệt hiệu quả khi làm việc nhóm. Sử dụng chức năng này một cách hiệu quả sẽ giảm thiểu thời gian thông báo lịch cũng như lên lịch làm việc, lịch họp một cách hiệu quả.

Trong Calendar bạn có thể xem được toàn bộ các hoạt động chăm sóc khách hàng do bạn lập và được người khác chia sẻ theo các chế độ như: Theo tuần, theo tháng, theo năm.

Trong bài sẽ hướng dẫn các thao tác cơ bản đối với Calendar như:

​✔ Tùy chỉnh thiết lập lịch ban đầu

​✔Lên lịch cho các hoạt động chăm sóc

​✔Cài đặt nhắc nhở về các hoạt động

​✔Xem lịch cá nhân và lịch chia sẻ

​✔Xem danh sách hoạt động đã lên lịch