• Hướng dẫn đăng ký tài khoản mail gun

  Vào link để đk gói https://www.mailgun.com/pricing/ Cần chuẩn bị thẻ visa để thanh toán 

  Tài liệu hướng dẫn: https://help.mailgun.com/hc/en-us/articles/360026833053

  Video hướng dẫn: https://www.mailgun.com/resources/videos/getting-started-with-mailgun

 • Admin giao 1 việc cho 1 bạn nào đó thì lúc làm xong, em bấm hoàn thành ở chỗ nào để admin biết việc đó em đã hoàn thành rồi ạ

  Mình ứng dụng chức năng workflow để gửi email thông báo là task đã hoàn thành nhé

 • Mô tả luồng gửi Email tự động từ Ticket

  1 số rule chạy Email tự động (lưu ý luồng này chạy đc fix code cứng, k chạy thông qua tính năng workflow)
  Khi Ticket tạo 1 Ticket (mặc định hiện tại tình trạng = Mở) hệ thống sẽ gửi email tới 2 đối tượng:
  - Email của user đc phân công Ticket
  - Email của KH liên quan đến Ticket (Phần thông tin Email của NLH phải có trên màn hình Ticket)

  Khi xử lý xong, chuyển trạng thái "Đã xong (chờ đóng) thì hệ thống sẽ gửi Email tới 2 đối tượng:
  - Email của user tạo Ticket
  - Email của KH liên quan đến Ticket (Phần thông tin Email của NLH phải có trên màn hình Ticket)

  Khi Ticket cập nhật trạng thái Đã đóng (có thể là tự động sau 24h ở trạng thái Đã xong Chờ đóng) thì hệ thống tự động gửi 1 email khảo sát chất lượng xử lý Ticket cho khách hàng

 • Mô tả Status cuộc gọi trả về từ Tổng đài trên log cuộc gọi trên CRM

  + Đổ chuông (RINGING): Cuộc gọi đổ chuông, không nghe máy và chưa hết thời gian chờ. (case này nếu ngắt thì đáng lý sẽ chuyển sang kết thúc nhưng trong log tổng đài không có bắn webhook ngắt cuộc gọi)
  + Nghe máy (ANSWERED): Cuộc gọi đang được nghe máy. (Sau khi ngắt sẽ chuyển sang hoàn thành)
  + Kết thúc (HANGUP): Cuộc gọi đến không ai nghe máy và hết thời gian chờ (ngắt và không có file ghi âm)
  + Hoàn thành (CDR): Cuộc gọi đã hoàn thành (đã nghe máy - có file ghi âm)

 • Ở màn danh sách các module không hiển thị dữ liệu, chỉ hiển thị các icon (tham khảo hình trong tài liệu)

  Nguyên nhân do xoá hồ sơ phân quyền mẫu - user thuộc vai trò đang gán hồ sơ phân quyền mẫu bị xoá sẽ bị ntn. Mặc dù khi xoá đã chuyển sang quyền truy cập khác rồi.
  Bị lỗi này thì vào edit hồ sơ phân quyền mẫu + vai trò hiện tại thì user sẽ sử dụng bt. Trong trường hợp edit mà vẫn không hết thì nhấn "Sửa chữa nhanh"

 • Quy định về việc gửi tin nhắn Zalo

  https://zalo.cloud/faqs?productId=WKUEJ7WKZMJVJYANWA&tagId=QBU7EJ7KV7VY9DNP7K&id=8BUKN8Z7JZVVWJN7PR
  File + hình đính kèm

 • Lưu ý gì khi set nhiệm vụ loại "Gửi email" của 1 worklow?

  Khi tạo 1 nhiệm vụ "Gửi Email" của workflow, sẽ có phần set email gửi đi, lúc này nếu bạn chọn bất cứ loại nào khác loại "Địa chỉ Email hỗ trợ" thì khi khách hàng nhận đc mail sẽ đc alias bằng địa chỉ email bạn đã chọn.

  Ví dụ: Bạn set 1 workflow "Tự động gửi email chúc mừng SN khách hàng".

  Khi tạo nhiệm vụ gửi mail, trường hợp bạn chọn gửi đi từ "Tạo bởi (User) Email" thì khi hệ thống gửi email đi vẫn gửi bằng địa chỉ email đã cấu hình làm máy chủ (Địa chỉ email hỗ trợ), nhưng bên phía KH nhận đc thì sẽ hiển thị (alias) địa chỉ email của user tạo data (Lead, Người liên hệ,...)

  Tuy nhiên sẽ có lưu ý như sau:

  1. Nếu thiết lập máy chủ gửi mail = 1 địa chỉ Gmail thì sẽ k có alias, thậm chí bạn chọn gửi đi từ "Tạo bởi (User) Email" thì quá trình gửi đi còn bị lỗi, không gửi đc.

  2. Amazon SES thì họ chỉ allow alias nào đã đăng ký trong whitelist

  3. Mail gun -> ok

  Bạn có thể chọn loại gửi đi khác với địa chỉ email hỗ trợ trong trường hợp:
  - Máy chủ gửi mail của bạn là mail gun
  - Phục vụ cho việc CSKH, cần cá nhân hoá.