Trong quá trình bán hàng, bạn tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, biết khách hàng đang quan tâm sản phẩm (dịch vụ) hoặc bạn đang hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về sản phẩm (dịch vụ) nào của công ty bạn, bạn có thể nhập tại đây để tiện theo dõi và quản lý.

Để thêm mới sản phẩm, dịch vụ khách hàng đang quan tâm, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào module “Lead”, tại màn hình danh sách, bạn tìm kiếm và chọn “Lead” cần thêm sản phẩm/dịch vụ quan tâm

​✍Bước 2: Tại màn hình profile của “Lead”, bạn di chuyển đến tab “Sản phẩm” để “Chọn sản phẩm” mà Lead đang quan tâm.

​✍Bước 3: Sau khi nhấn “Chọn sản phẩm”, màn hình sẽ hiện lên popup, bạn tiến hành tìm và chọn sản phẩm Lead đang quan tâm.

Tips: Để chọn nhanh nhiều sản phẩm, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Ghi chú:

  1. Tìm kiếm sản phẩm cần chọn

  2. Tick chọn từng sản phẩm

  3. Tick chọn tất cả sản phẩm (tất cả sản phẩm đã tìm kiếm)

  4. Thêm sản phẩm vừa tick chọn

​✍Bước 4: Sau khi chọn thành công, bạn có thể chọn (1) để sửa thông tin sản phẩm, (2) để xóa liên kết giữa Lead – Sản phẩm này.

Phần “chọn dịch vụ” bạn cũng thao tác tương tự như “chọn sản phẩm